Samarbeidet inkluderer konseptutvikling, mulighetsstudier og generelt samarbeid om funksjoner og aktiviteter i Kulturhavna, både midlertidige og permanente. I tillegg skal det sikre at Terminalen ikke stenges ned i unødvendige lange perioder i forbindelse med byggefaser på Sørsida og skal gi trygghet for Terminalen både på kort og lang sikt. I denne forbindelse ble også festeavtalen for dagens lokasjon forlenget.

– Momentium, som er en etablert lokal og regional kulturaktør blir en sentral samarbeidspartner i konseptutviklingen av Kulturhavna. Vi har felles målsetninger om at Terminalen skal være en vesentlig del av fremtidens Kulturhavn og vi deler engasjementet for at kultur er en viktig forutsetning for å skape gode byrom og dermed bra byer, sier daglig leder i Sørsida Utvikling Peter Wahl Hareide.

– Vi er veldig glade for å kunne inngå en avtale der intensjonen er at Terminalen skal være en del av Kulturhavna på Sørsida, enten i eksisterende eller nytt bygg. Det at vi er omforent om dette gir oss en viss trygghet for fremtiden. Terminalen har gitt Ålesund enormt mange gode konsert- og kulturopplevelser de siste 8 årene, og det er viktig for byens befolkning at vi kan videreutvikle denne kulturinstitusjonen også i årene som kommer, sier daglig leder i Momentium Ante Giskeødegård.

Konseptfasen av Kulturhavna starter i januar neste år, og skal ledes av Sørsida Utvikling, i samarbeid med Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg til Momentium, vil en rekke private og offentlige kulturaktører bli sentrale i arbeidet.