Verkstad Da Vinci er et kunstnerisk og kreativt rom der alle 5.-klassinger i Ålesund kommune skal få møte og jobbe sammen med kunstnere som driver med ulike uttrykk. Det starta som et pilotprosjekt for to år siden, da kommunen og Aggregat kunstnerfellesskap inngikk et samarbeid, godt støtta av fylkeskommunen og Sparebanken Møre. Det var så vellykka at politikerne i vår vedtok å gjøre det tilbudet permanent fra og med denne høsten.

Under pilotprosjektet har kunstverkstedene med femteklassingene funnet sted i lokala til Aggregat i Torghallen, men nå har det blitt laga til et eget kulturrom for Verkstad da Vinci, også dette i Torghallen. Onsdag var det høytidelig åpning.

Det hele starta med snorklipping av avgående ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap), før danseren Tonje Molnes og bildekunstneren Silvia Ilona Klatt trollbandt med et felles danse- og tegnenummer. Disse to skal for øvrig holde de første verkstedene under den permanente ordninga og tar imot femteklassinger fra og med neste uke og ut i desember.

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) klippa snoren. Varaordfører Tore Johan Øvstebø (Krf), som var den som kom opp med navnet «Verkstad Da Vinci» følger med. Rett bak står kultursjef Oskar Skulstad og Aggregat-kunstner Karin Augusta Nogva. Til høyre står Trine Smoor Isaksen og Marianne Bjørkavoll Lervåg. Foto: Kenneth Kamp

Fra pilot til permanent på to år

Trine Smoor Isaksen, som ble ansatt som leder for pilotprosjektet for to år siden, var først ut i rekka av glade og stolte talere. Hun sa at verken hun eller andre så for seg at det bare skulle gå to år fra pilotprosjektet starta til man hadde et permanent kulturrom for barn midt Ålesund sentrum.

– Det er mange gode krefter som har sett behovet for å løfte de estetiske lærekreftene. At vi har fått dette til så raskt, skyldes det gode samarbeidet mellom Aggregat og Ålesund kommune, i tillegg til den økonomiske støtten fra fylket og Sparebanken Møre, sa Isaksen.

Fra mai i år ble Marianne Bjørkavoll Lervåg ansatt som koordinator for det permanente prosjektet.

– Verkstad da Vinci skal være et rom for kreativitet, kunst og magi og skal bidra til å hindre utenforskap og sørge for at elevene får kjennskap til kulturarven vår. Både elever og lærere skal få praktisk undervisning i kreative metoder, noe vi vet at det er stor mangel på i skolen i dag. Vi skal jobbe tverrfaglig og fortsette samarbeidet med Newton, for vi vet at skoler der kunst og kultur blir høyt verdsatt, også har de beste resultatene i teoretiske fag, sa Bjørkavoll Lervåg blant anna.

Kultursjef Oskar Skulstad fortalte om sin store bekymring da han merka at kunst- og kulturtilbudet i skolen ble stadig dårligere for hver av de tre døtrene sine. Foto: Kenneth Kamp

Kunst og kultur-kompetansen som forsvant

Kultursjefen i Ålesund kommune, Oskar Skulstad, er en av dem som helt fra begynnelsen har vært med i prosessen for å få til Verkstad Da Vinci. Han fortalte at bakgrunnen for hans engasjement, var at han hadde sett hvordan det kunsteriske og estetiske tilbudet i skolen hadde blitt gradvis forverra fra hans eldste datter, som gikk på barneskolen på begynnelsen av 2000-tallet, via hans seks år yngre mellomste datter og til hans yngste datter, som er ytterligere seks år yngre.

– Den eldste dattera mi fikk oppleve lærere som kunne spille gitar og piano, de kunne sette opp ulike forestillinger og lot elevene bli kjent med den norske kulturarven, akkurat slik det var for de fleste av oss voksne. Den mellomste fikk noe av dette, men jeg merka allerede da at det var noe som hadde blitt borte. Og med den tredje var tilbudet og kompetansen i estetiske fag nesten forsvunnet. Jeg husker de skulle sette opp en juleforestilling og hadde et fullstendig sjelløst, innkjøpt manus – og det var åpenbart at det ikke hadde vært noen estetisk hånd på prosessen. Jeg ble lei meg og irritert, og etter hvert fant jeg ut hva som lå bak utviklinga: Fram til 2003 var det obligatorisk for alle lærerstudenter med minst 15 studiepoeng i praktiske fag og 15 studiepoeng i estetiske fag. Men nå var dette kravet fjerna, noe som har ført til at skolen har mista nesten all den praktiske og estetiske kompetansen, fortalte Skulstad.

Varaordfører Tore Johan Øvstebø og ordfører Eva Vinje Aurdal var stolte og glade for å ha bidratt til at Verkstad Da Vinci har blitt et permanent tilbud for alle 5.-klassinger i Ålesund kommune. Foto: Kenneth Kamp

Starten på et samarbeid

For fire-fem år siden leste kultursjefen et avisinnlegg av varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) der han gav uttrykk for bekymring for de estetiske faga og argumenterte for at Ålesund måtte få et Newton-rom for estetiske fag. Han tok så kontakt med ham og ordfører Eva Vinje Aurdal, som selv er tidligere lærer, og sammen gikk de til Aggregat kunstnerfellesskap for å høre hva de kunne gjøre. Da ble ideen til Verkstad Da Vinci født.

Ordføreren selv kunne fortelle at hun lenge hadde vært bekymra for de estetiske faga, og at hun knapt hadde fått satt seg i ordførerstolen for åtte år siden før Endre Volden, avdelingsleder for kunstfag ved daværende Fagerlia skole, kom på besøk og oppfordra henne til å gjøre noe for de estetiske faga. Samme høst fikk hun en henvendelse fra Newton Norge der de ønska å få oppretta et Newton-rom i Ålesund. Den oppgava gav hun til Øvstebø, og Newton-rommet kom på plass. Samtidig fikk varaordføreren iden om et slags Newton-rom for estetiske fag.

Rørt varaordfører

– Dette er den største dagen i mitt 25-årige liv som politiker, sa en tydelig rørt Tore Johan Øvstebø med en liten tåre i øyekroken. – Politikernes viktigste oppgave er å bygge et godt lokalsamfunn, og som oftest er det fysiske byggeprosjekter som skoler og veier som får oppmerksomhet. Men Verkstad Da Vinci er mye viktigere, for det handler om å bygge mennesker som igjen skal skape den gode byen. At Ålesund kommune, til tross for et kulturbudsjett som er langt under pari, har fått til dette, er helt fantastisk. Måtte det lykkes og bidra til åpenhet, glede og entusiasme, sa varaordføreren.

Kultursjef Oskar Skulstad har nettopp delt ut blomster til koordinatorene for det permanente Verkstad Da Vinci-prosjektet, Marianne Bjørkavoll Lervåg (t.v.) og for pilotprosjektet, Trine Smoor Isaksen. Foto: Kenneth Kamp
Det var mye folk under åpninga av Verkstad Da Vinci på tirsdag. Foto: Kenneth Kamp