Ei av spirene til en ungdomsklubb?

I albumet som dette bildet er henta fra, står det med tydelig, kvit skrift: Hobbyforeninga.

– E’ tror det må være mor mi som har skrevet det, sier Gunnar Søreide, som har lånt oss bildet. – Og da stemmer det nok, selv om e’ ikkje kan huske at vi kalte oss det. Gunnar er å skue på bildet lengst til høyre i andre rekke – stram som en tinnsoldat. Smiler gjør han også, ser vi, slik også resten av gjengen gjør.

De som er med

Her kommer så navna på dem som er med i Hobbyforeninga, idet vi ramser dem opp fra venstre med bakerste rekke først: Karsten Jan Gjelsten, Gunnar Skorgevik, Odd Johan Wiik, Terje Olsvik Hovden, Nils Erik Kristensen. Midterste rekke fra venstre: Lennart Bjørge, så kommer en som dessverre må stå uten navn, Arve Inge Viik, Gunnar Søreide. Fremste rekke fra venstre: Finn Skorgevik, Johan Drønnen (leder) og Svein Jarle Rekdal.

Tid og sted

Bildet er trolig tatt i 1956 eller 1957. – Det kan vi se på gutane, sier Søreide. De er født i midten av 1940-åra og var vel en ti-elleve år da bildet blei tatt. Det kan være tatt på «Betania», altså i Steinvågvegen 29, der Blå Kors gjør sin gjerning no for tida. Der var det forsamlingssal for kristelige møter og andre byggende aktiviteter.

Men det som gjør oss litt usikre på om det virkelig er på «Betania» bildet er tatt, det er at vi ikke husker at det hang et Jesusbilde på veggen bak plattforma på «Betania». Så da er kanskje bildet tatt et anna sted? Det hendte jo at gutane på Hobbyforeninga forflytta seg til andre lokale. For eksempel til Misjonshuset i Kipervikgata 1A? Vi lar spørsmålet stå ubesvart mens vi venter på innspill fra autoritativt hold.

Lederen

Den eineste voksne på bildet heter altså Johan Drønnen. Og dette med Hobbyforeninga var kanskje nåkke han trolig hadde påtatt seg for Indremisjonen - i alle fall for dem som hadde gått i gang med tiltak for ungdom, som Hobbyforeninga. Johan Drønnen fikk seinere ei stilling i Den Norske Sjømannsmisjonen. Skjerva og deromkring Gutane bodde alle sammen i bydelen Skjerva. De hadde adresse Skippergata og Ivar Aasens gate, som var en viktig del av Skjerva.

Gunnar Søreide: - Vest for Skjervagata begynte Steinvågen og vi var nok litt for bleike og veike til å kalle oss Steinvågsguta. I Steinvågen bodde den skikkelige rampen. Vi for vår del gikk under betegnelsen Skjervaramp. Og kanskje trodde vi at vi var litt bedre enn rampen i Steinvågen?

«Ungdomsklubb»

Når vi så tenker oss om et øye-blikk, kan vi godt ha dekning for å si at det var en «fritidsklubb for ungdom» som var oppretta med Hobbyforeninga på Skjerva. En klubb for å holde ungdommen vekke fra (den farlige) gata. De kristelige sammenslutningene var langt fremme når det gjaldt å organisere ungdom på fritida. Gutane (og jentene også) skulle aktiviseres og «holde på med nåkke» - så kom evangeliseringa i kjølvannet ...

Navna på dem som er med på bildet finner du i teksten. – Dessverre vet vi ikke ka fotografen heter.