Sett fra bakken med navn etter Storledet

To kjente bilder fra Ålesund

Her i byen skal det finnes to kjente bilder tatt av Backhous. Det er disse to fra Storledbakken, kameraet vendt vestover.

Det er heller en sjelden foreteelse å finne så gamle bilder fra dette strøket av byen. Antakelig er bildet, der vi ser ledet på Storledbakken, ganske enestående, i den forstand at det er det eineste bildet med dette motivet som fins i tilgjengelig og kjent fotolitteraturen om Ålesund.

Takka være Kåre Aasebø

Det er ålesundspatrioten, brevskriveren og samleren, den tidligere uteseileren, ordensmannen, nå dessverre avlidne Kåre Aasebø, vi har å takke for bilda. Han hadde sporsans som ingen andre på feltet «gamle Ålesunds-bilder!

Storledet på Storledbakken i 1869. Foto: E. Backhouse.

Fattighuset

Fattighuset er den bygninga vi ser lengst til høyre på bildet. Det kan nok sies at Fattighuset ikke er så svært sjelden å finne bilder av som bilder av  Storledet, men heller ikke Fattighuset er et dagligdags skue for våre menneskelige øyne. Så bidraget fra Edward Backhouse via Kåre Aasebø mottas med takk.

Fattighuset var bygd i 1862, var kommunalt, og romma etter folketellinga i 1900 heile 89 personer. Blei flammenes rov under Bybrannen i 1904, bare grunnmuren sto igjen, og i den blei det innreda boliger etter at nytt tak va satt på murene. Sto frem til begynnelsen av 1930-åra.

Storledet

Vi går ut fra at dette virkelig e r Storledet, det som har gitt navn til Storledbakken, ei adresse i Ålesund.

Storledet fungerte som en port mellom byen og utmarka innover langs nåværende Borgundvegen. Storledet hadde mista sin aktualitet omkring 1880. Da var bebyggelsen så smått begynt å tetne langs Borgundvegen, og bygrensa var i 1875 flytta fra strøket omkring Storledet og østover til Volsdalen.

Fra Storledbakken mot Utstillingsplassen slik der så ut den 20. april 2023. Så vet alle kor vi er hen i verden på de to gamle bilda. Foto: Harald Gytten