Ja, det var litt av ei åpning på artikkelen – bare for å si at det i dag kommer til å handle om avtrykk. Avtrykk etter generasjoners gange i trappene – opp og ned til klasserom og forsamlingssaler og andre saler i Ålesund.

Opp og ned, ut og inn ...

Unge og gamle har trampa seg opp trapper, på vei til møter og festlige og mindre festlige sammenkomster. Og så har de trampa seg ned igjen, nedover trappene.

Og heile tida har de slitt litt på trappene. Bitte litt.

Trappetrinna

Det er på trinna vi kan se slitasjen best. Selve trinna. Umerkelig har trinna blitt nedslipt. Umerkelig i begynnelsen, men synlig etter hvert som åra har gått.

Åra?

Nei, det har nok vært spørsmål om ti-år enkelte stessa. Av og til mer enn ett ti-år, kanskje mye over 10 ti-år.

Og til slutt har det blitt synlig.

Tre eksempel

Slik har det blitt i «Gamlebygget» på Latinskolen i Øwregata/Kirkegata for eksempel, eller på Godtemplaren i Keiser Wilhelmsgate og på Avholdshjemmet i Korsegata. Dette er tre plasser det har brukt å samle seg mye folk, og der slitasjen har vist seg og være mer eller mindre synlig.

Kom no og vær med inn, så skal du se!

Latinskolen («Gamlebygget) Foto: Einar Welle

Latinskolen («Gamlebygget)

Med det samme du har satt foten inn i skoleplana på Latinskolen, skal du bøye av til venstre og gå inn døra som møter deg der. Da kommer du først inn i en lun og oppvarma gang, før du begynner på trappa som du ser på bildet.

Trinna i trappa er jernbeslått i fremkant. Jernet har holdt seg. Men legg merke til slitasjen bak jernet, og tenk på alle de elevene på skolen som har vært med på å forme disse fantastiske trinna!

Velbrukte trapper på Latinskolens «Gamlebygg», det som vender opp mot Øwregata. Foto: Einar Welle
Godtemplaren. Foto: Einar Welle

Godtemplaren

Vi har no styrt våre skritt til Godtemplaren, som har adresse Keiser Wilhelms gate 7. Og Godtemplaren er avholdsbevegelsen IOGT sin gamle høyborg på Sunnmøre.

Det heter forresten «Kulturhuset Godtemplaren» no for tida, og det er virkelig et kulturhus i ordets rette forstand. Det forstår vi fort bare ved et første syn inn i oppgangen til lokala.

For med til kultur hører også å ta vare på slitasjen på trappetrinna!

Trappene i Kulturhuset Godtemplaren tar godt vare på kulturen, men selv de sterke trappene i terrasso må bøye seg for alle folka som gjennom tidene har besteget dem, ser vi. – Foto: E.A.Welle Foto: Einar Welle
«Afholdshjemmet» Foto: Einar Welle

«Afholdshjemmet»

Av en eller anna grunn kan det se ut som om avholdsfolka, som har gått i trappene her på Avholdshjemmet, har hatt blautere sko enn de på Godtemplaren. Eller så er materialet – terrassoen – hardere her enn på Godtemplaren. Men det går jo an å se slitasjen her også.

Spørsmålet som melder seg til slutt, er om trappene har vært slik som dette siden huset blei bygd – i 1906/07? Det kunne være at det har vært ombygginger – stor og små -  både en og to ganger siden da. Og kanskje har trappene også blitt fornya?

Foto: Einar Welle