Han har bodd i huset siden 1940 og har opplevd korsen nabolaget til huset hans - byens indrefilet - gradvis har blitt forandra, stundom til det bedre, andre ganger til det motsatte. Dette har han fra tid til anna skrevet avisartikler om.

Dagens bilde

Men dagens bilde er nok fra før den pensjonerte lektors tid. Det er til og med fra før siste verdenskrig, altså må vi tilbake til den tida som er utenfor fatteevne for den gjennomsnittlige ålesunder anno 2023.

Butikk på hjørnet. Keiser Wilhelms gate 44.

«Butikker på hvert hjørne»

Det er i dag - blant godt voksne ålesundere – vanlig å si at det brukte å være butikker på hvert et hjørne i byen «i gamle dager». Og viss man modererer seg et lite hakk og sier at det brukte å være butikker «så godt som» på hvert gatehjørne, så har man i hvert fall sine ord i behold.

Ei tilfeldig valgt gate ...

Vi skal no ta for oss nåkken kvartal i ei tilfeldig valgt gate, for eksempel Kirkegata:

Der var det på venstresida når du gikk utover butikk på hjørnet av Kirkegata 41 (Strømsheimbutikken), i 43 var det butikk på hjørnet av Åndalhuset, i Kirkegata 49 (Ramsvik),i Kirkegata 51 (John Walderhaug, bakerbutikk) også på et hus som ikke var i Kirkegata, men i fortsettelsen av gata, nemlig i Ragnvald Jarlsgate 3 (Ingvarda Honningdal, kolonial).

På andre sida av gata, på høyresida når du gikk utover, lå Kristine Larsens kolonialbutikk på hjørnet av Kirkegata 30, i nummer 32 lå Westads skomakerverksted på hjørnet, i 38 hadde Th. Hestholm kolonialbutikk, baker Kjersem holdt til på hjørnet i nummer 40.

Også var der et par butikker til på strekninga – Margit Gutvik (kolonial) og Oscar Vinje (fisk) – men de låg ikke på hjørne.....

Butikk på hjørnet. Kirkegata 10.

De foretrukne

Slik var det i de fleste av de andre by-gatene. Det kunne se ut som om hjørna var de foretrukne plasseringene av butikker.

Og kanskje var det også den beste plasseringa?