Flere butikker «på hjørnet» - Aarskogbutikken i krysset Kongens gate/Skaregata