Første artikkel: På Aspøya

Kunder med melkespann

Melka blei solgt i spann, aluminiumspann, som kunden brakte med seg hjemmefra. Trelitersspann var de mest vanlige, men det fantes også enliters, toliters og sikkert også større enn treliters.

Spannene måtte holdes reine. Det var hjemmets oppgave å vaske dem mellom hver bruk. Å komme med et surt-luktende melkespann å kjøpe melk i, var ingen god reklame for hjemmet der slike spanne kom fra akkurat!

De to jentene går ærend og skal blant anna på meieriet, det skjønner vi av spanna størstejenta bærer med seg. De kommer fra Vannspringdalen og kanskje er det melkeutsalget på Borgundeien 36 de skal til, utsalget i Fjellgata 13 eller i Kipervikgata 21? – De to er Grethe Vadset (gift Lunde) til vestre og Solveig Berg. – Bildet skal være tatt i 1939, sier ho som har skaffet oss det: Tove Lunde Bjørge.

Ålesund – en snerten by

Ålesund var i «gamle dager» en ganske snerten by. Den besto av Skarbøvikane ut til Kleivane, heile Aspøya og nesten heile Nørvøya, minus en snipp i nord-austre hjørnet, Larsgård.

No skal vi forsøke å se om vi kan leite opp de utsalgsstedene for melk som fantes i byen og vi begynner med Aspøya.

Aspøya

Det vestligste meieriutsalget finner vi i Steinvågvegen 43A. Det var bestyrt av ho de kalte Melke Marie, ei alltid blid dame, forteller steinvågsgutten Steinar Skog, nå bosatt i Mjøndalen. Han skriver om butikkene på Steinvågvegen i den strålende boka si, «Årringer», som kom ut i 2009, og der er selvfølgelig melkeutsalget  med.

Den neste melkebutikken på innovertur lå i Walderhaughuset, Kirkegata 51. Der var det flere damer som hadde kommandoen, alle blide, men nåkken hadde en tendens til å bli litt for oppjaga når det av og til blei for mange kunder samtidig på lørdagane. –

Meieriet i Kirkegata 51 blei seinere flytta innover i gata, til Kjersemhuset, Kirkegata 40.

Så var det nede i Kirkebakken vi må søke – til Kirkegata 18 – for neste melkebutikk. Her var det den elskverdige og godslige frøken Betzy Misund som i mange år var den som regjerte med mild, men bestemt hånd. Denne butikken hadde begynt i Steffensenhuset, men var havna i Kirkegata 18.

Fra Kirkegata må vi slå et slag oppover til Giskegata 10 til melkebutikken der. Hit brukte vi å gå opp fra Latinskolen i langfriminuttet og drikke melk til skolematen, (som regel to skiver med brunost på.) Prisen per glass steig i løpet av åra fra tjue til femogtjue øre for søtmelka, fra femogtjue til tredve for kefir.

Henny Westad var sjef på melkebutikken, solgte melk til oss storkjefta og innbilske gymnasiaster, samla inn glassa etter oss, vaska dem - og var like blid heile tida.

I Brunholmgata 7, Tonninghuset, var det melkebutikk. Den lå i første etasje – naturligvis – der Helge Bjørnsen har kunstutsalg og atelier no for tida. «Der var det betonggulv, nåkke som var nødvendig når lastebilen fra Sunnmøre Meieri kom med dei tunge femtiliters melkespannene og de to karene på bilen druste dem i golvet inne i butikken,» kan Arve Tonning, «Gamleordføreren», opplyse oss om.

5 melkeutsalg på Aspøya

Dette skulle bli fem melkeutsalg på Aspøya. Det kan godt hende vi har glemt ett eller flere. Viss du vet om ett som skulle ha vært med i oppramsinga, men som ikkje er nevnt, må du varsku!