døde og levende - sett fra Sankten -

Alt mens vi skreiv og fortalte og avga rapporter fra disse gatene, kom det stadig nye meldinger om flere butikker enn dem vi hadde klart å få med. Og da samla vi dem, i den hensikt å ta dem med når/viss det skulle bli snakk om å publisere stoffet i ei bok om butikkene – kanskje ... en gang når vi er enda nærmere hundre år enn vi er i dag.

Butikker og anna forretningsvirksomhet

Nå gjelder det – som det gjaldt sist vi holdt på med dette temaet -at vi setter skille mellom butikk og anna forretningsvirksomhet. Det er altså butikker vi forteller om – butikker med inngangsdør og disk og hyller opp etter veggene, med nåkken som ekspederer kunder, pakker inn varer, sier adjø og kunder som betaler for seg på en eller anna måte.

All anna forretningsdrift holder vi utenfor. Det vil si sånne som driver bank og forsikringsselskap, inkassobyrå, trykkeri, skipsmegling, stell av negler, brusfabrikasjon, lastebil- og drosjekjøring og slike saker.

Erindringens skrøpelighet

Også er det en ting til vi må være oppmerksom på. Og det er at dette bygger på erindringen til undertegnede.

Men som all vet, så er erindring et skrøpelig instrument. Det kan føre til mye rart, og når det gjør det, så må dåkke si fra!

Høyre side av gata, regna fra Sankten

Den første bygninga vi da kommer til, er Rønnebergbua som har adresse Notenesgata 9. Der har det alltid vært butikk i første etasje – skipshandel fra begynnelsen av, Rognves velassorterte sports -, fritids- og arbeidsklær i dag.

I Notenesgata 7 – kollageret til Rønneberg – holdt A/S Kontakt til. Nils Kapstads elektrobutikk med Onkel Nils som ivrig selger og reklamefigur.

Litt lenger borti Notenesgata kom Pølse-Benna med varme pølser. Men  var ikke Ivar Østensen her og solgte samme varer ei stund?

Martinussen-kiosken var et kjent landemerke på denne strekninga fra Kontakt til Rollo-bygget. Martinussen blei etterfulgt av Skaarbrevik.

I Rollo-bygget – Notenesgata 3 - hadde vi Fjørtofts motebutikk med damehatter som spesialitet.

Så er vi ved Notenesgata 1. Og her er det at erindringen til undertegnede bryter fullstendig sammen og blir til et ugjennomtrengelig morass av butikker. Bare en av dem skiller seg ut: Giskes Fiskebutikk.

Venstre side regna fra Sankten

I Notenesgata 14 – første hus på venstre side – lå optiker Bernhard Aarseth. Bjordøs sigarforretning var i samme hus ei kortere tid. Det var også Husfliden.

I nummer 12 lå Aga Herreekvipering AS. Men her var også en tobakks- og fruktbutikk drevet av S.Digranes.

Og så kommer vi til Notenesgata 10, der vi hadde den velsigna kolonialbutikken til Krohn-Dale, (som nåkken av oss hadde omtanke og evne til å nyte med alle sanser!)

Men så er det ingen hus matrikulert til Notenesgata før vi kommer til nummer 2, Banken: Privatbanken, Sunnmørsbanken og no Nordea. På vei dit – for vestre enden av Rønneberghaugen – lå der et lite butikklokale: En filial for ferdigmatbutikken til Ester og Harry Kvasnes i Kirkegata 55.

Dagens situasjon. Samme utsnitt av Notenesgata tatt for en måneds tid siden. Foto: Malvin Dalhus