De som har oppmerksomme øyne (og sterke nerver) vil ha lagt merke til det fjonge huset, nyoppussa, som står ved inngangen til den nifst trafikkerte Røysegata. Det gjelder Røysegata 2.

Vi har skrevet mangt et rosende ord om Apotekergata, Kirkegata, Storgata og Kongens gate og andre paradegater. Men ka tid kom det så mye som et ynkelig lite pip om Røysegata?

Nå er imidlertid tida inne for huset og gata.

Fra Simonnæs til Misfjord

Huset var bygd i 1905 for kjøpmann P. O. Simonnæs. Et rikholdig hus, fullt av folk og aktiviteter av alle slag.

Huset holdt på aktivitetene og folketettheten utover på 1900-tallet, men var vel helst på nedadgående da Jon og Herborg Misfjord regjerte i huset. Det blei forøvrig de to som ble dem vi - som nå kan kalle oss den eldre nålevende generasjon – assosierte med Røysegata 2. Kanskje ikke minst for fru Herborgs ukuelige og intense lokale, lokalpatriotiske innstilling til livet  – og hennes kvikke og rappmunna fremsnakking av Røysegata 2 og Røysegata generelt.

Sto og sturte

Det sto tilsynelatende og vantrivdes i en periode. Det hang med nebbet. Det sto og sturte.

Men så kan det synes som det er kommet nye, friske krefter inn i bildet og satte i gang. For se det no kor det står og viser seg frem med farger og linjer og gjør ære på både forgagne og notidige eiere!

Noen av arkitekttegningene av fasadene til husa i Røysegata. Dette er tegninger i ulik forfatning og målestokk som beror i Ålesund kommunes bygningsarkiv i Rådhusets underetasje. Så er de avtegna og overført til samme målestokk av Terje Olsen. Utgitt i boka «Fugl Føniks», Ålesund opp av asken (Nytt i Ukas Forlag, 2004).

Porten til Røysegata

Det er når du kommer vestenfra du kan nyte Røysegata 2 i fulle drag. Det står og danner porten inn til Røysegata. (Høyre portstolpe, kan du si.) Også kommer husa på rekke og rad, skulder ved skulder på begge sider av gata.

Unødvendig å vite

For dem som har sans for slikt, kan nevnes at nåkken av arkitektene som i tida etter Bybrannen 1904 var på ferde i Røysegata, er i arbeid i andre gater i byen. Vi finner Jurgensen & Rivertz, Eduard Carlen og Mathias Brække for eksempel.

For Røysegata 2 sitt vedkommende står navnet J. E. Swedenborg oppført som arkitekt. Om ham er det ikke mye man vet, bortsett fra at han ved siden av Røysegata 2 tegna Rasmus Rønnebergs gate 1.

Sånt er selvfølgelig unødvendig å vite, men man tar ikke direkte skade av DEN lille kunnskapen heller ...

Glede

Men med eller uten å vite så mye om kem som har stått for bygginga av husa i gata, går det godt an å glede seg over resultatet av bygginga. Den skjedde jo for over hundre år siden, og jammen står husa der fremdeles.

Og det syns vi er flott. Fine hus er det virkelig også. Og enda finere hadde det vært om de hadde stått der slik de var tenkt, i følge de opprinnelige tegningene, som vi gjengir noen av nedenfor.