I en periode har Kongens gate 1 stått med øynene forblenda. Nå skal de snart åpne seg igjen – i ny, gammel innramming. Foto: Einar Welle

De holder på med ombygging, med andre ord. Og de er begynt med dører og vindu - vindusomramminga. Dører og vindusåpningene er sterkt iøynefallende, vet vi. Så det merkes godt. Og det ser ut til å bli fine greier!

Kongens gate 1

Ja, Thunemhjørnet er hjørnet på huset Kongens gate 1. Hjørnet er kjent for de siste generasjoners ålesundere og sunnmøringer – øyafolk i særdeleshet! – fordi herrekonfeksjonsforretninga til Birger Thunem holdt til i første-etasjen, butikketasjen.

Fra 1926 var det en Thunem- butikk her. Først Birger Thunem senior, så Birger Thunem junior og så Vic Thunem med Olav Berg i ledelsen.

Thunem-navnet fikk dermed rikelig med tid til å feste seg på hjørnet. Og for enkelte av oss blir visst navnet hengende ved hjørnet resten av livet også, uansett ka som flytter inn av nyheter og uansett om innholdet i butikklokalene skifter.

Tyske Ingo Daniel og dattera Lara-Jo er de som har utført murerarbeidet i Kongens gate 1 på vegner av murer Torgeir Erdal. - Lara-Jo (20) har vært med faren på murerarbeid siden barnehage-tida! Ho blei så interessert i faget at ho har fortsatt – og fortsetter. Og bra er det at vi kan få tilført slike ressurspersoner i Ålesund.(Der de virkelig trengs blant de talløse fansibutikkdriverne og knappetrykkerne som ikke en gang vet at det fins nåkke som kalles murstein og mørtel!) – Foto: Anne Solveig Trandal. Foto: Anne Solvieg B. Trandal
Håndverksarbeid. – Murerfirmaet Torgeir Erdal har ansvaret for det utførte murerarbeidet. – Her ser vi eine vindusomramminga fra innsida. De hogger ut mur og støper ny bue. Tremalen ligger til høyre. Foto: Einar Welle

Skifta innhold

Og det er nettopp det som har skjedd. For et års tid siden, eller nåkke sånt, var det et forsikringsselskap som overtok lokala. Og dette var et forsikringsselskap av den gode karakter, noe som gjorde at de helst ville drive forretninga si i mest mulig originalt miljø. (I alle fall virker det slik, sett på avstand!)

Så derfor gikk forsikringsselskapet, i lag med dyktige håndverkere, i gang med å skifte ut det som åpenbart burde skiftes ut for å få det så originalt som mulig: Vindusåpningene og dørene.

Tiden forandrer seg

Det originale var – etter tegningene å bedømme – at dører og vindu hadde flotte buer. Men i årenes løp var disse blitt forandra. De skulle tilfredsstille «moderne» forretningsdrift og kunne ikke stå der og være gammeldags og urasjonelle. Dermed måtte det originale være så originalt det bare ville, det hadde ikke tjangs.

Slik var no engang tidene, som man sier.

Vinden har snudd?

Nå kan det være at vinden har snudd.  Mange søker det originale.

Og da skjer det som det gjør på Thunemhjørnet.

Grundig arbeid. Ei av dørfyllingene. – Torgeir Erdal berømmer sine ansatte for det flotte arbeidet de utfører. Foto: Einar Welle

Bare nåkken vindu og dører ...

Riktig nok er det bare med nåkken vindu og dører det skjer. Men i betraktning av at slike ting er svært iøynefallende, er det ikke bare bare d e t.

Og Thunemhjørnet er som sagt et svært viktig hjørne her ved portalen til Kongens gate, ei gate, som det burde være ekstra krav til originalitet for dem som steller med gatas eksteriør og interiør.