Den forrige eier korrigerer:

Dette skriver en av dem som har eid Einarvikgata 7 i en straumpost til oss. Han heter Ole Leinebø, eide hus og hage og park fra 2011 og et lite ti-år utover. Han burde ha greie på sakene. Og det har han da også!

Veier og utsikt

Betegnelsen sneglehuspark, snegleberg og spiralhage refererer seg naturligvis til forma på heile konstruksjonen, skriver Leinebø videre. Og så forteller han om veiene:

«Veiene er en like viktig del av anlegget som selve den runde, bløtkakeaktige toppen, der man i sin vandring skulle oppleve skiftende siktlinjer til landskapet omkring. Fra toppen må det ha vært en meget fin utsikt til innseilingen av byen og havna bl.a., før husene ble bygget og sperret den igjen.»

Einarvika i forgrunnen, etter Bybrannen. Her med Devolds villa – og med Snegleparken litt til høyre. Foto: Aalesunds museum

Slektskap

Snegleberget i Einarvika har slektskap med lignende type parker nedover i Europa, der de var mektig populær, især i siste halvpart av 1800-tallet, forteller Leinebø. Man tok utgangspunktet i terrengets naturlige topografi og anla veier, dammer og beplantninger, og så blei anlegget «toppet» med ett eller flere snegleberg som utkikkspunkt, slik det er gjort oppe i Einarvika.

Enestående – nesten?

Og så kommer Ole Leinebø med ei ekstra interessant opplysning. Han skriver:

«Jeg har hørt at det skal finnes mange slike snegleberg i de store landene i Europa, men bare tre intakte i Norge, derav altså et i Ålesund.»

Ja, se det! Det er jo litt av en severdighet vi har oppi Einarvika, forstår vi. Men det er antakelig ikke så mye å gjøre med det akkurat no ...

Snegleparken sett fra lufta no for tida. Foto: Ole Leinebø.

Den som anla «Sneglehusparken» i Einarvika

Når det gjelder spørsmålet om kem som opprinnelig sto for anleggelsen av parken, så kan det se ut som vi slipper å korrigere nåkke særlig på den sida av saka. Det var den første eier av villaen oppe i Einarvika: Konsul Barth.

Vi ser korsen det så ut den første tida på bildet øverst til venstre, tatt i god tid før Bybrannen. Bildet øverst til høyre viser situasjonen etter Bybrannen, med enkefru Laura Devold som regjerende.

Knut Høyers ord

Den allsidige og muntre journalisten Knut Høyer, i ei årrekke virksom i Nytt i Uka, mente ellers å vite at det var på den tid Byparken ble anlagt (1885), at Snegleparken i Einarvika også ble til. Navnet på parkarkitekten var Leyberg, henta til Ålesund fra Danmark eller Tyskland. Leyberg skal, i følge Høyer, vært frimurer, til liks med konsul Barth.

Takk!

En stor takk til Ole Leinebø som lot oss høste så fritt og rikelig fra sine kunnskaper om Snegleparken!

Foto: Aalesunds Museum.