«Dansestriden»

Men for dem som er litt interessert i historie, er han kanskje best kjent for å være aktiv i den såkalte «dansestriden» i Ålesund: Han oppfordra til dans for elever og lærere ved skolen etter en lystig tur til Molde og Romsdal. Elever og lærere var med dampbåten kommet tilbake til Ålesund, de tok land på Lorchenestorget. Og der blei det dansa! Men nåkken av dem som ikke likte dans, tok så kraftig til motmæle at diskusjonen om dans var synd eller ikke, pågikk i aviser og mann og mann imellom i år etterpå.

Fjellklatreren

Da var imidlertid Emanuel Mohn reist fra Ålesund. Han gadd sant å si ikke å være her blant trangsynte sunnmøringer, så bergenseren drog tilbake til Bergen, og fortsatte sin heller skrøpelige lærergjerning i fødebyen sin.

Og i Bergen fortsatte han med sin store lidenskap i livet: Fjellklatring. Han for rundt på fjell og topper i Jotunheimen og tilstøtende ødemarker, foretok «førstebestigninger» her og der, holdt foredrag, tegna fjellprofiler ...

Mohn og Slingsby

Og så kom han sammen med den store engelske tindebestiger William Cecil Slingsby. Slingsby hadde allerede i 1876 foretatt førstebestigning av Store Skagestølstind. Emanuel Mohn hadde vært med på denne ekspedisjonen til Store Skagestølstind, men nådde ikke toppen på den turen.

De to – Slingsby og Mohn – feira likevel begivenheten med Store Skagestølstind - med å gå til fotograf og la seg fotografere sammen.

Bergensere holder sammen

Fotograferinga av de to fjellkarene skal altså ha skjedd i året 1876.

Fotograf var Lars Andersen, som i følge Kjell Skorgeviks utmerkede bok om «Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid», skal ha drevet med fotografikunsten i eget atelier i Ålesund fra 1873 til et stykke ut i 1880-åra. At Mohn gikk akkurat til Andersen, er kanskje ikke så rart: De var bergensere begge to.

Et spørsmål om tidspunkt

Emanuel Mohn tiltrådte altså stillinga på Latinskolen i 1880, men bildet skal være tatt i 1876, samme året som Slingsby hadde gjort førstebestigninga av Store Skagestølstind.

Det er selvfølgelig ingen grunn til å betvile at Slingsby var på Store Skagestølstind i 1876. Men ka gjorde han i Ålesund det året? Kompisen Emanuel Mohn blei ikke ansatt i Ålesund før fire år seinere.

Vel – de to kunne jo hatt et ærend her til byen  f ø r  ansettelsen, her er jo fullt av fjell å klatre på, i alle fall i nærheten av byen ...

Profilen av nåkken av Sunnmørsfjella sett fra Hatlane, slik Emanuel Mohn hadde tegna den. – ( Del av illustrasjon bakerst i «Randersboka».)