Nedre Strandgate 10

Den eldste Olaf Elingsen var født på Innerøya i 1865, gikk i lære og blei utdanna glassmester og forgyller, fremstilte seg i juni 1905 for magistraten i Ålesund og fikk borgerbrev i disse edle håndverk. Starta forretning, kom raskt til Kirkegata 4, men greip sjansen etter få år, da Nedre Strandgate 10 var til salgs, til å kjøpe huset.

Og gjennom resten av hundreåret kom Nedre Strandgate 10 til å være Ellingsen-huset i Ålesund. Et stort antall ålesundere og sunnmøringer visste kor Ellingsen holdt til og kalla tjenester de der kunne få med vindusruter og speil i enhver art og avart som tenkes kan.

 Bilde fra samme posisjon som bildet ved siden av, tatt om lag 30 år seinere, i 1975 cirka. Her er det blant anna kommet nytt gjerde mot Brøggerplana, ombygging av bakhuset og ny desain på reklamen.

Veggreklame

Den store veggen mot øst blei tatt til reklame for bedrifta. Det lyste formelig av de svarte bokstavene. Du måtte være ganske nedtrykt og ned-seende av gremmelse for at den skulle unnslippe  din oppmerksomhet. Det gikk nesten ikkje an å bevege seg i Nedre Strandgate uten å måtte se den.

Bilde fra butikken. Her kunne du speile deg både forfra og bakfra, ovenfra og nedenfra. Bak kassaapparatet står Gro Ellingsen, datter av glassmester Arne Ellingsen jr., og til høyre Marit Finnøy.

Mer enn du såg

Også var det slik med Ellingsen at du såg ikkje alt, for mye av virksomheten i firmaet foregikk i husa ved siden av, Nedre Strandgate 12 og et bakhus. Det blei sagt at firmaet beskjeftiga 18 personer i et visst tidsrom. Og Ellingsen & Søn var nok det største i sitt slag, med store leveranser på heile Sunnmøre, i Trøndelag, Nordland og Sogn og Fjordane, og de hadde reisende som solgte og reklamerte for bedrifta.

Sjukehuset på Åse

Som eksempel på store leveranser kan nevnes at da man i begynnelsen av 1970-åra holdt på å bygge sjukehuset på Åse, så  var det Ellingsen & Søn som leverte vindusglasset. Det er ikkje godt å si kor mange vindu det blei tilsammen, men arbeidet med sjukehusvindua er i alle fall nevneverdig!

Her presenterer glassmester Arne Ellingsen jr. nåkken av de vakre produkta firmaet tilbød kundene sine.

Industrialisering

20- 25 år seinere – midt i 1990-åra – var imidlertid industrialiseringa innen vindusproduksjonen kommet så langt at den tok knekken på det stolte firmaet. Vindu hadde inntil da vært den vesentligste inntektskilde for Ellingsen & Søn. Nå hadde de fått så tung konkurranse at de ikke klarte å kjempe imot.

Og hundre år etter starten i 1895, det vil si i 1995, fant firmaet det best å innstille.

Reklameveggen

På den lett iøynefallende husveggen på Nedre Strandgate 10 er det blitt malt andre reklamer enn slike som forteller om glassmester Ellingsen: En måse i flukt fra venstre mot høyre, fra syd mot nord.

Alle bilda er det Sigurd Knudsen som elskverdigst har skaffa oss. Sigurd er fotograf, arbeider for et TV-selskap og er i «slekt» med  O. Ellingsen & Søn.