Huset midt på bildet

Den bygninga som dominerer bildet, er det huset som N. M. Nilsen – «Sko-Nilsen» - lot bygge i 1907, altså rett etter Bybrannen. Nilsen hadde fått arkitektene Michalsen og Dahl, som gjerne jobba sammen, til å tegne og planlegge huset.

Familien Nilsen bodde selvfølgelig i huset. Og i underetasjen var forretninga i lær og skinn og sko, med skiltet N. M. Nilsen over inngangsdøra til butikken.

I øverste etasje holdt for øvrig fotograf Sigval Moa til, med overlys. Det vil si i taket mot nord var det et stort, oppruta vindu, som ga maksimalt med dagslys i fotoatelieret. - Seinere kom kunstmaler Kåre Haram til å overta atelieret og laga mange av sine sære og vakre maleri her.

Blå Kors

Huset lenger oppe i bakken på venstre side, i flukt med Nilsen-huset, ser vi Blå Kors. Og for dem som ikkje er sikker på ka Blå Kors står for, kan nevnes at det er en landsomfattende, ideell organisasjon som prøver å hjelpe folk som ligger under for rus av ett eller anna slag.

I 1907 – da huset i Einarvikgata blei reist – var organisasjonen Blå Kors sterk nok til å få bygd dette prektige forsamlingshuset. Los S. Dyb, som bodde i Einarvika og var Blå Kors-mann, sto som husbygger og P. Arnet Amundsen, som tegna mellom anna «Bedehuset» i Kipervikgata 19, var arkitekt.

Den forholdsvis lavmælte organisasjonen Blå Kors gjør sin gjerning i samfunnet fremdeles. Men  det vakre huset i Einarvikgata 6 er for lengst revet og Scandic Hotel Parken har erobra tomta.

Bilde tatt omtrent fra samme sted som bildet ovenfor. Dato: 25. mars 2024. Foto: Anne Solveig Berge Trandal

«Hessen-bakken» til høyre

Den lille delen av Storgata vi ser til høyre på bildet, gikk før i tida under navnet «Hessen-bakken». Det var riktig nok før århundreskiftet 1800/1900 at en viss Hessen dreiv forretning, og bodde, nederst i bakken. Navnet er naturligvis gått av bruk, men det kan jo være både artig og interessant kjenne navnet, viss det en gang skulle bli spørsmål om det.

Ikkje hverdagskost

Til tross for den sentrale plasseringa Einarvikgata har, er det ikkje hverdagskost å se bilder som viser hus i gata på den tida vi gjør på dette bildet. Kommer vi lenger opp i gata, vil vi møte de fem trehusa som overlevde Bybrannen og som ofte er avbilda. Men husa lenger nede er altså sjeldnere kost på bilder.