Slike og lignende uttalelser er ikke særlig dumdristige, det vil si at det er mange som kan slutte seg til dem og erklære seg enig. Vi tar ikke opp debatten, men vi skal få lov å vise korsen denne utviklinga gir seg til kjenne – fra lufta.

Bildet fra 2022

Tidlig på høsten i år (2022) var en drone oppe i lufta over Spjelkavik- området og tok bildet. Styrmann for luftapparat og fotoapparat var Vasco Pinhol.

Han sørga for at Lillevannet (lkjevatnet) kom  heilt i forgrunnen og derfra ser vi vestover til  Spjelkavik utløpet av Spjelkavikelva og Kanalen, vi ser Spjelkavik sentrum, Langelandgarden til venstre og Moa til høyre. Også ser vi utover fjord og øyer, med Sukkertoppen og Godøya heilt i bakgrunnen.

Bilde tatt i august 1961.- Tilhører Aalesunds Museum. Foto: Tilhører Aalesunds Museum

Bildet fra 1953

Ut på seinsommeren i året 1953 flaug ei flygemaskine fra Widerøe’s Flyveselskap over distriktet. Flyet hadde med seg en spesialist på luftfoto – (som ikke betyr foto AV luft, men foto FRA luft) – og for Spjelkavikas vedkommende blei det altså blant anna dette bildet (øverst til høyre).

Vi ser vestover i det området som omfatter det øverste bildet, dagens. I vestenden av Lillevannet går det an å skimte utløpet av Spjelkavikelva og Kanalen. Vi ser at det er rikelig med plass til jordbruk fra Lillevannets sørlige bredd til Borgundfjorden. (Hesjer i hopetall!)  I midtpartiet har vi Spjelkavik sentrum, markene på Langelandgarden til venstre og Moa til høyre. Og imellom der ser vi drivhusa på et gartneri, Spjelkavik Skofabrikk og Stokke Møbelfabrikk.

Heilt til høyre kan vi slå fast at husbygginga innover mot Fremmerholen er kommet i gang. Her er det rikelig med plass foreløpig, men det kommer i de første åra til å bli temmelig tettbebygd.

Bilde tatt i 1953. – Tilhører Aalesunds Museum. Foto: Tilhører Aalesunds Museum

Bildet fra 1961

Så går det åtte år til, og vi er kommet til den 20. august 1961. Da er igjen et fly fra Widerøe’s Flyveselskap på vingene og fotograferer fra Spjelkavika. (På fotkartongen står for øvrig at fotografen heter Ingelsrud.)

Stort sett er ikke bygda særlig mye forandra på disse åtte åra. Det er riktig nok blitt tettere med hus her og der, men Langelandgarden og Moa synes uberørt. Det er bygd ny barneskole i Spjelkavika, vi ser den rett til høyre for Skofabrikken. Og begynnelsen på husbygginga i området som vi så til høyre på bildet fra 1953, har fått sin fortsettelse her på dette bildet.

Men vi vet jo ka som om en tjue-års tid vil komme av utbygging i dette ekspansive strøket ...

«Inn på Moa og der»

Det hadde sikkert gått an å være litt mer presis i stedsbeskrivelsene, altså navnesettinga, især grensene mellom Moa og Spjelkavika. Men det er ikke så lite vanskelig å gjøre det.

Vi er imidlertid ikke så lemfeldig i omgangen med navna at vi gjør som de fleste ungdommene gjør no for tida, når de har vært innafor Hatlasvingen. Da sier de at de har vært «inn på Moa og der».