Ka ser de etter?

Ja, for den som av og til spaserer i Korsegata, faller nok et slikt spørsmål ofte på tunga. Det står nemlig stadig vekk nåkken på fortauet bort med Kremmergaarden og stirrer opp i lufta, ser og diskuterer, kiker og titter og diskuterer enda mer. Av lydane som kommer ut av de observerende folka å bedømme, er det mange utlendinger blant dem, men faktisk er det like mange norske.

Kan det være veien opp til Fjellstua de søker? Kan det være den motsetningsfylte arkitekturen på andre sida av gata de lurer på? Kan det være trappene opp til Aalesunds Museum de leiter etter?

Men det KAN også være at nåkken har fått øye på den mystiske skrifta øverst på huset rett imot dem, og står no og spekulerer på ka som står der?

«Afholdshjemmet»

Viss man ikke vet fra før ka der står, er det ikke lett sånn uten videre å lese seg til det. For bokstavene er så kunstnerisk fordreide at de lett fører oss på avveie.

Men der står altså «Afholdshjemmet». På bedre norsk betyr det «Fråhaldsheimen».

Korsegata 6 i midten, sett fra vestsida av gata. Foto: Einar Welle

Et sentrum for avholdsfolket

Fra gammelt av skulle ei slik bygning være et sentrum for avholdsfolket i Ålesund og på Sunnmøre. Avhold fra alkohol og kristen tro gikk hand i hand, derfor fikk bygninga et kirkelig preg både innvendig og utvendig.

Afholdshjemmet – Korsegata 6 – var bygd der det gamle Avholdshjemmet fra før Bybrannen brukte å stå. Bygninga var med andre ord en del av gjenreisinga etter Bybrannen.

Og når fagfolk vurderer bygningene som blei reist på den tida, bruker de å si at Avholdshjemmet var den jugendstilbygninga som bar sterkest preg av Ny-gotikken blant de seks-sju hundre bygningene som da var reist. Og Ny-gotikken forbindes ikke minst med sakrale bygninger – kirker og bedehus.

Einar Halleland

Den som sørga for at Avholdshjemmet fikk den utforminga det fikk, het Einar Halleland (1860-1944). Han er Haugesunds gamle, kanskje mest omtalte arkitekt. Etter eksamen ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt, hadde han utdannelse fra Hannover i Tyskland, der han også praktiserte som arkitekt før han slo seg ned i Haugesund og oppretta kontor i faget. I gjenreisingsperioden var han virksom i Ålesund, og her i byen sto han for ei rekke sentrumshus.

Det sies ellers om Halleland at han var særlig opptatt av den gotiske stilen, noe som kommer tydelig frem i Avholdshjemmet.

Skrifta på veggen

Man må nesten formode at det var arkitekt Halleland som bestemte korsen detaljene på huset i Korsegata skulle se ut. Det som var av skriflig materiale også, i praksis det eine ordet: Afholdshjemmet.

Men om ettertida skulle få problemer med å tolke ordet fordi Halleland «oppfant» en spesiell typografi som hadde slektskap med resten av bygninga, det er ikke lett å avgjøre. Eller kanskje var det en alminnelig, offisiell ny-gotisk typografi han brukte?

Ingen tvil

Ingen behøver imidlertid være i tvil om ka som står oppe på frontveggen på Avholdshjemmet/Fråhaldsheimen i Ålesund. Det gjelder både inn- og utlendinger som står og strekker hals i Korsegata: «Afholdshjemmet»!

Stukkaturarbeid på Avholdshjemmet. Foto: Einar Welle