Bakke-bildet

Vi som her vært så heldige å få delta i Sirkus Verden i snart 90 år og sett livet ta alle slags vendinger, alt fra komedie og farse, fra lystspill til drama og sørgespill og tilbake til komedie igjen, vi kunne i si tid bli kjent med en ålesunder som het Johan Bakke, født i 1912 og levde så godt som heile århundret han først såg dagens lys i.

Lærer og fotograf

Bakke var født inn i Bakkeslekta som bodde i Bakkehuset og lå i en bakke, bakken som går fra Parkgata og opp mot Byparken. Bakke blei lærer og gifta seg med ei lærerinne som tok navnet Bakke – Anne Louise. De gjorde en langvarig og lojal tjeneste for fremme av kunnskap i Ålesund!

Men lærer Johan Bakke var dessuten en ivrig og svært dyktig og påpasselig fotograf. Der det skjedde nåkke av betydning, var han på plass med kameraet i skuddposisjon.

Spesielt interessert var han i skolen og i speiderbevegelsen. Så godt som alt som hadde med skolen – især Nørvøyskolen - å gjøre, blei godt dokumentert gjennom Bakke-bilder, slik som speiderlivet også blei.

«Fiskerstrand Verft, 18. juli 1962» står på baksida av dette bildet fra Widerøe’s Flyveselskap.- Fra å være en troskyldig liten, lokal bondeslipp, har verftet utvikla seg til et verft med internasjonale forbindelser.

Widerøe-bildet

Når det står Widerøe’s Flyveselskap på baksida av fotografiet, så vet vi at det er Widerøe’s Flyveselskap som regisserte fotograferinga med innleide fotografer. Kem disse fotografene var, er ikke godt å si, men det må ha vært folk som kunne sitt fag.

I Ålesund og på Sunnmøre

Det blei tatt luftfotografi så å si over heile landet. Gardsbruk enkeltvis, industrianlegg, skipsbyggeri, kirkegårder og havner – alt tatt litt på skrå ovenfra og helst i bra vær.

Det blei fine portrett av eiendommer, fine å ha hengende på veggene. Ikkje på en hvilken som helst vegg, men på prestisjeveggen i bestestua.

Widerøe’s Flyveselskap blei grunnlagt i 1934 og begynte med luftfotografering ganske kort tid etterpå. På Aalesunds Museum er et ganske stort antall Widerøe-bilder samla, de er fra 1960-åra mesteparten av dem.

Og de bilda som er fra Ålesund, gamle Borgund og nærmeste omgivelser, så som Sula og Giske, kan levere ei ganske artig fortelling om utviklinga som har skjedd i dette området de siste 50 – 60 åra.