Det er opp gjennom åra ganske lite som er blitt skrevet om arbeiderne, de som tok de tyngste taka, de som satte liv og helse på spill under vanskelige situasjoner langt ute på skrøpelige stillas og høyt oppe på de luftige tårna som skulle bygges. I alle fall er det skrevet lite om disse folka, i forhold til det som er skrevet om arkitekter og til dels også om byggherrene.

Sjølkritikk

Med god grunn tar undertegnede det som står i øverste avsnitt som kritikk først og fremst mot han sjøl. Jeg må feie for min egen dør og tar derfor sjølkritikk.

Ingen unnskyldning, men forklaring

Men om det ikke fins unnskyldninger for sånt som er nevnt ovenfor, så fins det forklaringer.

Ei av forklaringene – og kanskje den viktigste – går ut på at flokken av arbeidsfolk som kom til Ålesund utover våren 1904, var lite øvd i skrivekunsten – de aller fleste. De har – i betraktning av at det var en flokk på over to tusen – etterlatt seg lite skriftlig materiale.

Arkitektene derimot var ofte skriveføre og skrivelystne, ved siden av at de tegna hus for bare livet. Og de tegna husa er bevart i arkiv, og forholdvis lett å oppsøke for en skrivende.

«Papirarbeid»

Men vi vet - alle som vil vite – at det som kom til å bli arkivert i arkiv og bevart for fremtida, er bare en liten del av historia. Det er «papirarbeid». Det var slikt de «skriftlærde» sysla med. Det var ingenting for arbeidsfolket.

Det bygningsarbeiderne og arbeidsfolket i alminnelighet holdt på med, blei ikke dokumentert i særlig grad, eller ikke i det heile tatt.

Varige dokument

Men det er klart at det store gjenreisningsarbeidet ikke kunne stoppe med det arkitektene presterte på tegnebrettet. Nåkken måtte føre strekene på papir over i det konkrete byggverk ute i gatene.

Så om ikke det som de holdt på med, blei dokumentert i arkiv, blei de ferdige produkta godt nok dokumentert for samtida: Husa sto der og blei bygningsarbeidernes akkreditiv, de blei deres attest.

Usignerte dokument

Men husa sto der usignerte.

Det var ikke det samme med arkitektene. De satte signaturene sine på tegningene.

Nåkken måtte gjøre jobben

Men vi vet at jobben ikke var ferdig bare fordi tegningene var utført!

Nåkken måtte sørge for at grunnmurene kom opp. Nåkken for at stillas var oppsatt og for at resten av huset var blitt reist oppe på grunnmurene. Nåkken må ha klatra på taka og nåkken har bygd tårna. Det har vært murere, blikkenslagere, snekkere, gipsmakere og malere involvert.

Mye dristighet måtte til for å reise Ålesund etter brannen i 1904. Mye omtanke og innsikt i byggekunsten og mye tålmodighet. De kunne ikke være særlig kresne når det gjaldt været og heller ikke når det gjaldt de sanitære forholda ...